• الموقع : موقع سماحة الشيخ محسن آل عصفور .
        • القسم الرئيسي : خاندان آل عصفور در ايران .
              • القسم الفرعي : در بوشهر (جديد) .
                    • الموضوع : شيخ حسن آل عصفور به نقل از شيخ احمدبن زين الدين احسايي .

شيخ حسن آل عصفور به نقل از شيخ احمدبن زين الدين احسايي

شيخ احمدبن زين الدين احسايي مي گويد: «از جمله كساني كه اجازه نقل روايت به من اعطا فرمودنده اند شيخ حسن آل عصفور است. او پيشوايي دانشمند بود كه گفتار دُرَر بار و سخنان گهروارش به هنگام وعظ، گنهكار سخت دل را اصلاح مي كرد و بدكار سركش را به توبه و پشيماني وا مي داشت. تخته سنگ، به شنيدن، شكافته مي گشت و كافر لجوج رام و آرام مي شد و به راستي ايمان مي آورد؛ و علي الدوام با اين نيروي معنوي طبقات مختلف مردم از او بهره مند بودند. آوازه اش به همه جا رسيد، هواداران و پيروانش افزوني يافت. معاصرينش به كمالات وي معترف و او را مانند حجت الاسلام سيد محمدباقر اصفهاني، وحيد و فريد عصر مي دانستند».


  • المصدر : http://www.al-asfoor.org/edara/subject.php?id=12&tab=8
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2007 / 10 / 02
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 08 / 3